Kursy inspiracyjne – wyróżnieni słuchacze

Naszym poniżej wymienionym klientom niniejszym dziękujemy (a ponadto wręczamy opisane niżej upominki) za włożony wysiłek na wypełnienie naszej ankiety, który analizowali nasi trenerzy Jerzy Towarnicki, Cecylian Wierzbowski, Arnold Czornik i Konrad Cholewczyński w czasie seminarium Beskidzkie Szkolenia Team Building

  • Emanuel Kandzia, Astronom, Ruda Śląska, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „Kierowanie zespołem – warsztaty menedżerskie” lub trening z pracy zespołowej a dodatkowo wydawnictwo „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis Vol. 130 (2013)”
  • Hilary Lutostański, Biochemik, Poniec, dostaje od nas zaproszenie na panel dyskusyjny „PR, relacje z mediami i tworzenie wizerunku w organizacjach pozarządowych” lub zabawę i grę integracyjną oraz publikację „Religie i religijność w świecie współczesnym”
  • Ambroży Krasuski, Logopeda, Wałcz, otrzymuje kupon na warsztat otwarty „warsztat umiejętności negocjacyjnych” lub wybraną naszą grę szkoleniową a dodatkowo publikację „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 38”
  • Lucjan Kaczmarek, Fizyk, Tuchola, otrzymuje kupon na panel dyskusyjny „ trening przywództwa – business studio ” lub spotkanie firmowe a ponadto książkę „inwestycje jednostek samorządu terytorialnego”
  • Mateusz Guzy, Inspektor ochrony rybołówstwa, Gorzyce, otrzymuje kupon na moduł coachingowy „Copywriting – efektywna dystrybucja za pomocą słów” lub zabawę i grę integracyjną plus publikację „ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym”
  • Ariel Smolarek, Dealer aktywów finansowych, Chąśno, przyznajemy darmowy wstęp na panel moderowany „reklama innowacji!” lub imprezę i zabawę team building plus książkę „Sztuka Edycji 1(2)/2012”
  • Juliusz Bieniasz, Tłumacz tekstów , Wyry, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „socjologia perswazji w sytuacjach zawodowych” lub wyjazd integracyjny a dodatkowo książkę „E-logistyka”