Oferowane szkolenia

Oprócz projektowania gier realizuję szkolenia menedżerskie, na które serdecznie zapraszam:

– Cykl szkolenia menedżerów produkcji w branżach chemicznych, spożywczych, narzędziowych a także innych typowo przemysłowych
– Kierowanie działem w koreańskiej kulturze pracy na przykładzie lekcji od największych przywódców świata biznesu
– Szkolenia integracyjne dla robotników w firmach produkcyjnych
– Systemowe ograniczanie kosztów produkcji – praktyczne techniki i podstawowe wytyczne
– Projektowanie procesów zatowarowania w przedsiębiorstwach wytwórczych
– Wpływ koncepcji Lean Manufacturing na ilość błędów poprodukcyjnych

W odpowiedzi na Państwa potrzeby organizuje także inne wykłady z wymenionej tu specjalizacji:

– kierowanie w organizacji komercyjnej
– współpraca w grupie
– radzenie sobie ze stresem
– coaching, mentoring i zadania trenera wewnętrznego
– analiza transakcyjna w biznesie
Gorąco zapraszam Państwa do korespondencji ze mną!